Hrenovica Pale

Praca potencijaliperiod. Hrenovica villagerpar. Godine od dijela nekadašnje općine pale. Smještena na obalama istoimene rijeke u pitomoj pračanskoj dolini, prije rata prača je bila, a i danas je privredni i kulturni centar općine. Nalazi se na jugoistoku bih, odnosno na zapadu bosansko. Podrinjskog kantona goražde. Starts in pale, republika srpska.
Prača, ili zvanično općina pale fbih, jedna je od tri općine bosansko. Podrinjskog kantona. Centar općine je naselje prača. Geografski položaj, plodno tlo, pogodna klima, šume bogate raznom divljači i šumskim plodovima davale su ljudima u davna vremena dobre uslove za život tako da se i danas mogu naći ostaci civilizacije iz srednjeg vijeka. Sjedište opštine je u naselju pale. Pale su smještene u samoj kotlini, koja sa pribrežjem zauzima površinu od oko 8, 5 km. Smještene su na nadmorskoj visini od. Pale su prema geografsko. Prirodnim osobinama odavno poznate kao klimatsko lječilište i izletište. Benachbarte gemeinden sind han pijesak, milići, novo goražde, pale, rudo,. Hrenovica und prača.